Ang Kaibahan ng Pagsubok sa Parusa ng Ama

Sabi ng aming ministro, ang paghihirap, sakit at lumbay at parte ng buhay ng tao. Lahat ng tao ay darating sa matinding dagok ng buhay. Ang ibang tao ay mas minamalas dahil sa tila hindi maputol-putol na kadena ng problema.

Ngunit paano nga ba natin malalaman kung ang problemang dumarating ay pagsubok ng Diyos o parusa? Simple lang. Kung ang isang taong matuwid at tapat na lingkod ng Diyos ay nakararanas ng kapighatian, siya ay sinusubok lamang. Si Job ang isang magandang halimbawa ng tapat na lingkod ng Diyos na sinubok sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang mga anak, pagkakasakit, paghihirap at pagtalikod ng asawa. Ngunit sa kabila ng mga ito, nanatiling tapat si Job at nalampasan ang pagsubok ng Diyos kung kaya’t lahat ng nawala kay Job ay ibinalik ng Diyos.

Sa kabilang banda, may mga taong likas ang hindi pagmamahal sa Diyos at kung sila man ay nakararanas ng sunod-sunod na kapighatian, maaaring isa na itong parusa sa pagiging hambog at mapagmalaki sa Ama.