Gabay sa Maliit na Pagnenegosyo

Ang pagnenegosyo daw ay parang sugal; pwede kang manalo o pwede kang matalo. Pwede kang manggulang o pwedeng ikaw ang magulangan. Masarap magnegosyo. Ikaw ang amo ng sarili mo. Ikaw ang CEO, ikaw ang bahala sa direksyon ng negosyo mo. Mali ang persepsyon na habang malaki ang kapital na inilagak mo sa negosyo ay mas malaki rin ang balik ng kita. Sa katunayan, may mga negosyong nagsimula lang sa puhunang PhP 500 na umuunlad talaga.

Tayong mga Pilipino daw ay walang talento sa pagnenegosyo ng gaya sa mga Intsik. Karamihan daw sa mga Pilipinong nagnenegosyo ay nalulugi din.

Paano nga ba maiiwasan ang pagkalugi? Narito ang ilan sa aking maibabahagi.

1. Kung ikaw ay nagnanais magtayo ng maliit na negosyo, halimbawa na lang ang sari-sari store, iwasang kuhanin ang malaking porsyento ng puhunan sa utang lalo’t malaki ang interes na babayaran.

2. Huwag bumili ng mga slow moving items. Halimbawa ulit ang sari-sari store, mas mainam na magsimulang magtinda ng mga basic commodities gaya ng sabon, bigas, asukal, kape, mga sangkap sa panluto at mga patok na chichirya. Ang mga ito ay fast moving items, mabilis ang balik ng puhunan komo ang mga ito ay talagang pangangailangan.

3. Alamin ang iyong market. Wag mong ipagpilitang magtayo ng negosyo sa isang lugar na hindi ito tatangkilikin. Kaya mo bang magsugal ng puhunan at gumastos sa marketing ng produkto mo? Kung hindi, huwag na lang.

4. Iwasan ang pagpapautang. Napakagandang magpautang sa taong marunong magbayad sa takdang panahon. Pero kung kalahati ng kinita mo ay inutang, nangangahulugan din ito na mas malaking pera pa ang kailangan mo para sa dagdag-puhunan. Kung ikaw ay nagsisimula pa lamang, iwasan ang malaking pagpapautang o magkaroon ng kasunduan kung kailan dapat ibalik ang perang inutang.

5. Pumili ng tapat na tauhan. Napakalaking biyaya ang magkaroon ng isang tapat at masipag na tauhan. Ang pagkalugi ng isang negosyo ay dahil din sa kung ano ang kaledad ng tauhan meron kayo. Kinukupitan ba kayo? Tamad bang magtrabaho? May mga tauhan na kahit maayos magpasahod ang amo ay nagagawa pang mandaya sa serbisyo. Kung kaya’t pag nakatagpo kayo ng isang mabuting tauhan, sya ay ituring na kaibigan o kapamilya ng makuha ninyo ang kanyang kumpiyansa.

6. Patuloy na maghanap ng mas mura at de kalidad na raw materials. Magtipid sa kuryente at tubig. Maging masinop sa gamit. Ang operating cost ay isa sa humihila sa negosyo pababa. Dapat nating maibahagi sa ating mga tauhan ang importansya ng COST-SAVINGS.

7. Magkwenta. Ang araw-araw na pagkukwenta ng mga gastusin at kinita ay isang paraan upang mas masubaybayan ang pagkalugi o pagkita ng isang negosyo. Ihiwalay ang personal na pera sa perang kinita sa negosyo.

8. Magkaroon ng direksyon. Halimbawa: Ngayon, ako ay may isang maliit na karinderya na may mga regular na customer na mahigit-kumulang sa 35 kada araw. Anim na buwan mula ngayon, gusto kong magkaroon ng 100 customer kada araw sa pamamagitan ng:
1. pagluluto ng mas maraming putaheng pagpipilian
2. pagiging magiliw sa customer
3. pagma-market ng aking lutuin- maari akong maghatid ng lutong-ulam sa kalapit na opisina kung ang mga nagtatrabaho dun ay mas gustong kumain sa opisina.
Sa madaling salita, importante ang direksyon dahil para itong pangarap na gusto mong matamo.

3 thoughts on “Gabay sa Maliit na Pagnenegosyo

Comments are closed.