Mga Mumunting Anghel

Sila ang mga batang di mo kaagad makakagiliwan.
Marurumi. Mapuputik.
Mga tinging laging gutom.
Naglalaro.
Maiingay.
Di mo sila katutuwaan.
Wala silang mukhang gaya ng sa manika.
Hindi mo nga sila agad mapapansin…o sadyang di papansinin.

Ang mga ina nila ay nagkukumpulan.
Abala.
Pawisan.
Di magkandaugaga sa ginagawa.
Magagalit paminsan-minsan.
Mapapatungayaw sa anak na lalapit.
Abala sa pagsusugal.

Ang mga mumunting anak, silang mumunting anghel
Maglalaro sa kalye sa ilalim ng sikat ng araw
Umaaasang maaambunan ng grasya ng mga taong daraan

Kailan lang, sa baryo ng Catmon
Sa bayan ng Sta. Maria
Sa probinsya ng Bulacan
Isang batang paslit ang nagulungan ng trak
Ang ina’y abala sa pagsusugal
Ni hindi nabalisa sa anak na naglalarong mag-isa
Ang bata ay dalawang taong gulang

Balot ng kaba, binaba ng drayber
Umaasang walang may buhay ang nasaktan
Gulantang sa nakita sa pagitan ng mga gulong
Isang bata, isang mumunting anghel ang di sinasadyang mapatay
Isang batang hubo’t hubad, walang saplot ni isa man

Mumunting anghel na inalisan ng karapatan na mamuhay ng payapa
Mumunting anghel na kinuha ng Maykapal sa malagim na paraan
Upang ipamukha sa ina ang kanyang kapabayaan