Darna Episode 3: August 12

Ni hindi nga matitikman ng batang may ahas sa ulo ang kalinga at pagmamahal ng isang ina. Sa isang pagkakataong umiiyak dahil sa sama ng loob, nasambit nya sa may kweba na sa sobrang pagkamuhi ng ina sa kanya, ni pangalan ay hindi siya binigyan.

“Valentina, yan ang pangalang ipinagkakaloob ko sa iyo,” ang sabi ni Cobra. Natakot ang bata at nagtatakbo.

Madalas siyang magmamatyag sa may bahay-ampunan ngunit takot makipagkaibigan sa mga bata. Naisipan niyang takutin sila Eduardo at Narda sa pamamagitan ni Vibora; kunwari’y aatakihin ang dalawang bata ng ahas at ililigtas niya ito. Nagtagumpay nga siya at naging bukas ang pinto ng bahay-ampunan para sa kanya.

Naging matalik silang magkaibigan ni Narda at siya rin ang kasa-kasama nito noong ampunin ni Dr. Morgan (Ricky Davao) si Eduardo.

Lumipas pa ang panahon at nagdalaga na ang dalawa. Habang suot ang pelukang bigay ni Narda, napagdiskitahan ng mga tambay si Valentina at tinangkang pagsamantalahan. Iniligtas siya ng mga ahas sa ulo na pinatay ang mga lalaking nagtanggka sa kanya.

Sa sobrang takot at pagsisisi, umiyak at nagsumbong si Valentina sa ina ngunit sa halip ay nilibak pa sya. Sa sobrang sama ng loob, di sinasadyang napatay nya rin ang ina.