Darna Episode 2: August 11

Halos wala sa sarili dahil sa pag-iwan ng asawa, naisipan ni Consuelo na bumalik sa kweba at hilingin ang pagbalik ng asawa. Pumayag si Cobra (Paolo Contis) kung may maibibigay siyang alay. Dala ng inggit at pagkawala sa sarili, pinuntahan niya ang kaibigang si *Rita at nagsinungaling na magpapasama sa asawa. Iniaalay niya si *Rita kay Cobra at inihulog ang sanggol sa bangin.

Napulot ng mga masasamang tao ang sanggol pa lang na si Narda at ibinenta sa sindikato. Ipinaalaga sya sa isang matandang miyembro din ng sindikato na ginampanan ni Ms. Odette Khan. Sa sindikato na rin lumaki at nagkakilala ang batang Narda at batang Eduardo (na magiging si Mark Anthony Fernandez paglaki).

Malupit ang sindikato. Minsang balakin ng lider na ibenta si Narda sa mga pedophile, nakaisip ng paraan ang lola (Odette Khan) na patakasin ang mga bata.Nabaril ang lola habang hinaharang ang mga sindikatong umaabot sa mga bata. Binaril din ng lider ng sindikato si Eduardo ngunit humarang si Narda. Tamang pagdating naman ng mga pulis na magdadala kila Narda at Eduardo sa bahay ampunan.

Lumaki na rin ang batang may ahas sa ulo na salat sa pagmamahal ng ina. Sa sobrang pagkamuhi ni Consuelo, ni hindi nya ito pinagkalooban ng pangalan. Tanging ang ahas na si Vibora lang ang kasa-kasama ng bata.